تبلیغات
فان کلوب انیمـه ای - تنیس صورتی قسمت پنجم - مـهـمـونـی
تنیس صورتی قسمت پنجم - مـهـمـونـی
بـہ زبون نـانـاکو :

تو مهمونے ...

موموشیرو : ریوما اولین بارہ میبینم ناراحتے . یـہ بار ماها مسابقت نیومدیما


فوجی : ایجے و
نـانـاکو و هاروکـا کـہ بودن...

موموشیرو (در گوش فوجی) : خب هاروکـا هم کـہ بودہ پس چرا ناراحته؟؟؟


ایج
ے : بخاطر اینکه...
هاروکـا (با عصبانیت زد روے میز و داد زد) : ایجے ساکت شو دیگه


بعدش هم از رستوران رفت بیرون...
ریوما هم از اون یکے ورودے رفت و در رو محکم کوبید...

کایدو : چے شد؟؟؟؟؟!


موموشیرو : بچـہ ها اتفاقے افتادہ چرا اینا همچین میکنن؟؟؟


ایجی : خبـــــــــــ...

- ایجے زیپتو بکش؟؟


ایجی به پایین نگاه کرد و بعد من داد زدم : منحررررررف . منظورم زیپ دهنت بود .

- (با عصبانیت) خب فکر کنم مهمونے تموم شد
......

 ..............................................................................

 ................................................................ ادامـہ دارد

[ جمعه 30 مرداد 1394 ] [ 06:07 ب.ظ ] [ ] [ کامنت () ]
آخرین مطالب